images

Can You Turn Your Community Into TG4’s Next Top Irish Speaking Town?

(On the 11th of April 2011 the G-Team application form will go ‘live’ via the TG4 website. Starting on that day, for a 2-week period only, applications will be invited. We are looking for team leaders from any and all non-Gaeltacht towns from all across the country to apply).

TG4 and Adare Productions are producing a brand new series where

non-Gaeltacht community’s can compete against each other for the opportunity to call themselves The G-Team winners 2011 and win a €40,000 Foras na Gaeilge prize to use in promoting their local area.

‘The G-Team’ is a new 10 part series on TG4 that will feature non-Irish speaking communities from all over Ireland and challenge them to begin using their native tongue in their daily routines. Can your local butcher sell the Sunday roast in Irish? Can your local parents learn enough of the language to read their kids a bedtime story?

We are currently looking for Irish speaking Team Leaders in each region to put their town forward and spearhead their community’s effort as they work towards their very own G -Day (Gaeilge) Day.

G-Day is the day where the cameras will descend to watch the town in action as they hold a festival and use every effort throughout the day to use the Irish language.  The team leaders will be across all aspects of their preparations leading up to and including their G-Day. The team leaders will also be responsible for encouraging their town to embrace the G-Team challenge and use Irish in their daily routine in the weeks leading up to their G-Day and beyond.

Are you a team leader? Do you live in a community that would benefit and embrace The G-Team challenge? Can you organise, focus and drive your local community to put their best foot forward and compete in a truly national competition? If so, we want to hear from you….

For further information, please contact:

Adare Productions on 01 2843877 and ask for  ‘An G-Team’.

PREASRÁITEAS: ‘An G-Team’:

{0>Acan you turn your community into TG4’s Next Top Irish Speaking Town?<}0{>An bhfuil tusa ábalta Baile le Gaeilge a dhéanamh de do Phobalsa do TG4?<0}

Tá sraith úrnua á léiriú ag TG4 agus Adare Productions ina mbeidh pobail nach

pobail Ghaeltachta iad in ann dul in iomaíocht lena chéile le bheith ina

mBuaiteoirí G-Team 2011 agus duais €40,000 ó Fhoras na Gaeilge a bhuachan

le húsáid chun a gceantar áitiúil a chur chun cinn. Beidh an clár nua agus nuálach seo urraithe ag Foras na Gaeilge.

Seard atá sa‘G-Team’ sraith nua 10 clár ar TG4 ina bhfeicfear pobail nach

labhraínn Gaeilge ó cheann ceann na hÉireann agus dúshlán a thabhairt dóibh

ár dteanga dhúchasach a úsáid ina saol ó lá go lá. An bhfuil do bhúistéir áitiúil in ann feoil a dhíol leat i nGaeilge? An bhfuil na tuismitheoirí áitiúla in ann go leor den teanga a fhoghlaim le scéal a léamh dá leanaí ag am codlata?

Ceannairí Foirne le Gaeilge i ngach réigiún á lorg againn faoi láthair

lena mbaile féin a chur san iomaíocht agus le bheith i gceannas ar iarracht

a bpobal a ‘G-Day’ (Lá na Gaeilge) féin a bhaint amach.

Is éard a bheidh in ‘G-Day’ an lá a thiocfaidh na ceamaraí chuig an mbaile le féachaint ar an bpobal agus féile á reáchtáil acu agus dian-iarracht á déanamh acu an Ghaeilge a labhairt i gcaitheamh an lae. Beidh na ceannairí foirne i gceannas ar gach gné den ullmhúchán ag druidim le G-Day ar an lá féin. Beidh na ceannairí

foirne freagrach as muintir an bhaile a spreagadh dul i ngleic le dúshlán

an G-Team chomh maith, agus an Ghaeilge a úsáid ó lá go lá sna seachtainí

roimh an fhéile.

An ceannaire foirne tusa? An gcónaíonn tú i bpobal a bhainfeadh tairbhe agus

taitneamh as dúshlán An G-Team? An féidir leat do phobal áitiúil a eagrú, a

threorú agus a spreagadh a seacht ndícheall a dhéanamh agus dul san

iomaíocht i gcomórtas fíor-náisiúnta? Más ea, ba mhaith linn é a chlos

uait…

An 11 Aibreán beidh foirm iarratais do An G-Team ar fáil don chéad uair ar

láithreán gréasáin TG4. An lá sin, agus go ceann 2 seachtaine ina dhiaidh

sin- agus sin amháin – beidh ceannairí foirne ó bhaile ar bith nach baile Gaeltachta é, ar fud na tíre, in ann iarratas a dhéanamh.

Le tuilleadh eolais d’fháil, déan teagmháil le:

Adare Productions ag 01 2843877 agus cuir ceiste labhairt leis  ‘An G-Team’.